Tel: +1 (514) 313-0121
E-mail: info@koiresort.com

Quốc tịch không phải là yêu cầu bắt buộc khi muốn mua bất động sản ở Koi Resort & Residences. Tuy nhiên, có nhiều lợi ích gắn liền khi có quốc tịch St. Kitts & Nevis. Tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia quê nhà của một cá nhân, việc sở hữu quốc tịch ở một nước khác có thể là lợi thế cho nhiều mục đích như kế hoạch về thuế, bảo vệ an toàn cá nhân, và sự tiện lợi chung. Quốc tịch không bao gồm quyền bầu cử, nhưng cho phép người tiếp nhận có quyền nhận giấy chứng nhận đăng ký trở thành công dân của St. Kitts & Nevis, cho phép người nhận xin hộ chiếu St. Kitts & Nevis.

Những lợi ích khác bao gồm:

 

  • Du lịch miễn thị thực thuận tiện đến hơn 120 quốc gia, bao gồm, Anh, Thụy Sĩ, Liên Minh Châu Âu và hầu hết các quốc gia thuộc Khối Thịnh Vượng Chung.
  • Thời hạn và quốc tịch kép dành cho quý vị và các thành viên trong gia đình đủ điều kiện, có thể được truyền lại cho các thế hệ tương lai theo huyết thống.
  • Không có yêu cầu cư trú.
  • Không đánh thuế cá nhân trực tiếp, ngay cả khi quý vị quyết định cư trú tại St. Kitts & Nevis.
  • Cơ hội được xin hộ chiếu St. Kitts & Nevis sau khi việc nhập quốc tịch được phê duyệt.
  • St. Kitts & Nevis là một nơi ổn định và thú vị để sinh sống và là một điểm đến mới nổi trong cộng đồng Caribê.
  • Giải quyết nhanh hồ sơ xin nhập quốc tịch so với các chương trình quốc tịch đáng chú ý khác ở các nước khác.

 

Koi Resorts & Residences được Chính Phủ St. Kitts & Nevis ủy quyền là Dự Án Được Phê Duyệt cho chương trình Quốc Tịch qua Đầu Tư.