Tel: +1 (514) 313-0121
E-mail: info@koiresort.com

Chương trình Quốc Tịch qua Đầu Tư của Liên Bang St. Kitts & Nevis được thành lập vào năm 1984, trở thành chương trình được thiết lập lâu năm nhất thuộc thể loại này trên thế giới. Nó đã tạo nên sự khác biệt với các chương trình tương tự khác bởi vì chương trình này thực thi một cách khắt khe các yêu cầu về đầu tư và các thủ tục thẩm định thích đáng tỉ mỉ.

 

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn để có đủ điều kiện xin nhập quốc tịch St. Kitts & Nevis bằng cách đầu tư một khoản ít nhất là 400.000 đô la Mỹ vào một dự án bất động sản được chính phủ chấp thuận, như Koi Resort & Residences.

 

Trong khi chương trình của Liên Bang yêu cầu tất cả các ứng viên trải qua một cuộc kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, thì việc phê duyệt nhập quốc tịch thường mất ít thời gian hơn so với các chương trình quốc tịch qua đầu tư đáng chú ý khác trên thế giới. Ví dụ: khi so sánh với chương trình EB-5 của Hoa Kỳ hoặc, chương trình St. Kitts & Nevis hoàn toàn ưu việt hơn.

 

Chính phủ St. Kitts & Nevis sử dụng chương trình này để thu hút các nhà đầu tư có tư cách tốt nhằm tạo nên đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Liên Bang. Một môi trường chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng hiện đại, tỷ lệ biết chữ cao, lực lượng lao động ở địa phương hùng hậu và có trình độ học vấn, và vị thế là thủ đô tài chính của phía Đông Caribê, tất cả làm cho St. Kitts & Nevis trở thành một nơi có triển vọng đầu tư đặc biệt hấp dẫn. Nguồn đầu tư nước ngoài có triển vọng hình thành nên nền kinh tế của một quốc gia trẻ và đang phát triển, có tác động tích cực đến sự tăng trưởng và thịnh vượng của nó.