Tel: +1 (514) 313-0121
E-mail: info@koiresort.com

Koi Resort & Residences được thiết kế nhằm mang sự thích thú và tuyệt vời của cuộc sống chan hòa cùng với thiên nhiên. Đa số các nguyên vật liệu xây dựng đều sẽ bắt nguồn từ thiên nhiên để dễ dàng hòa nhập vào môi trường và dễ tìm thấy ở hòn đảo này, chẳng hạn như đá, gỗ, gỗ ván mỏng và gạch mộc.

 

Chúng tôi hiểu rằng việc sống trong một thế giới bền vững về môi trường phản ánh giá trị của nhân viên, khách hàng và các nhà đầu tư của chúng tôi. Do đó, như một lời cam kết với giá trị đó, Koi Resort & Residences sẽ được thiết kế nhằm mục đích giảm thiểu những tác động vào môi trường, đồng thời tối đa hóa sự thoải mái và khoái lạc. Một phần trong cam kết đó có nghĩa là sử dụng các công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lương và sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn năng lượng bền vững.