Tel: +1 (514) 313-0121
E-mail: info@koiresort.com

QUỐC TỊCH

Chương Trình
Quyền Lợi
Yêu Cầu Đối Với Nhà Đầu Tư

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch St. Kitts & Nevis theo tùy chọn bất động sản, Chính Phủ yêu cầu khoản đầu tư tại lĩnh vực bất động sản được chỉ định có giá trị ít nhất là 400.000 đô la Mỹ, như dự án Koi Resort & Residences.

Ngoài ra, các ứng viên cũng cần phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu sau:

 

  • Ứng viên chính phải từ 18 tuổi trở lên.
  • Phải sở hữu tài sản đó tối thiểu là 5 năm.
  • Có hồ sơ đạo đức tốt, bao gồm việc không có tiền án tiền sự.
  • Tài chính ổn định và giá trị thực cao.
  • Hoàn thành bảng câu hỏi về sức khỏe y tế để cho thấy có sức khỏe tốt.

 

Tùy chọn bất động sản có nhiều lợi thế lớn, cụ thể là đầu tư bất động sản là một sự đầu tư hoàn toàn có khả năng thu hồi vốn. Nói cách khác, sau khi quý vị đáp ứng yêu cầu 5 năm, quý vị có thể bán tài sản bất động sản đó và thu hồi vốn đầu tư của mình và người mua tiếp theo cũng có thể đủ điều kiện nhập quốc tịch.

 

Nếu quý vị muốn trao đổi với ai đó về chương trình Quốc Tịch qua Đầu Tư của St. Kitts & Nevis thông qua dự án đầu tư Koi Resort & Residences, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ: application@koiresort.com

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Quốc Tịch qua Đầu Tư của St. Kitts & Nevis, xin vui lòng truy cập vào Government of St. Kitts and Nevis, Citizenship-by-Investment Unit (Chính Phủ St. Kitts and Nevis, Cơ Quan Phụ Trách Chương Trình Quốc Tịch qua Đầu Tư) và Government of St. Kitts & Nevis (Chính Phủ St. Kitts and Nevis).

 

Koi Resort & Residences được Chính Phủ St. Kitts & Nevis ủy quyền là Dự Án Được Phê Duyệt cho chương trình Quốc Tịch qua Đầu Tư.